„Szkoły niepubliczne w pewnym sensie tworzą enklawę pedagogicznej wolności. Ów stosunkowo szeroki zakres swobody stanowi w pierwszym rzędzie rodzaj wyzwania, aby zmierzyć się z najistotniejszymi problemami edukacji. Przestrzeń wolności bowiem to w głównej mierze przestneń odpowiedzialności - za właściwy rozwój intelektualny i emocjonalny młodzieży powierzonej nam przez rodziców.”

Jerzy Waligóra, fragm. artykułu Szkolnictwo niepubliczne. „Ojczyzna Polszczyzna” 1995, nr 2

Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia
tworzą następujące szkoły:

 • VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące

  (rok złożenia 1993)

 • Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 im. Fryderyka Chopina

  (rok złożenia 1999)

 • LinguaLand - Szkoła Języków Obcych

  (rok złożenia 2002)

 • IB World School No 006265

  Liceum z maturą międzynarodową

 • Prywatna Szkoła Podstawowa Academos

  (rok złożenia 2008)

 • World Around Intercultural Primary School

  Międzykulturowa Szkoła Podstawowa

 • World Around Intercultural Middle School

  Międzykulturowe Gimnazjum

 

PRYWATNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

Założycielem szkół o uprawnieniach placówek publicznych jest dr hab. Jerzy Waligóra. PACK współpracuje ze szkołami wyższymi Krakowa, uczestniczy w programach edukacyjnych Unii Europejskiej. Szkoły dla młodzieży oraz Szkoła Języków Obcych zajmują czołowe miejsca w rankingach szkół.

Obok bogatej oferty dydaktycznej placówki PACK oferują interesujący program wychowawczy, m.in. rozbudowany wolontariat, w którego ramach uczniowie opiekują się niepełnosprawnymi, pełnią dyżury w świetlicach i Domach Dziecka.POLITYKA JAKOŚCI PRYWATNEGO AKADEMICKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA

Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia stawia sobie za cel świadczenie usług edukacyjnych o najwyższej jakości.

Nauczyciele i lektorzy zobowiązani są do przekazywania rzetelnej i ciągłe aktualizowanie wiedzy merytorycznej oraz stosowania efektywnych metod nauczania.

Nasze szkoły dbają o wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów (słuchaczy) oraz zapewniają wszystkim członkom społeczności PACK poczucie sensu swoich działań i pełne wykorzystanie potencjału osobowściowego.