Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia

„Szkoły niepubliczne w pewnym sensie tworzą enklawę pedagogicznej wolności. Ów stosunkowo szeroki zakres swobody stanowi w pierwszym rzędzie rodzaj wyzwania, aby zmierzyć się z najistotniejszymi problemami edukacji. Przestrzeń wolności bowiem to w głównej mierze przestrzeń odpowiedzialności - za właściwy rozwój intelektualny i emocjonalny młodzieży powierzonej nam przez rodziców.”

Jerzy Waligóra fragm. artykułu Szkolnictwo niepubliczne. „Ojczyzna Polszczyzna” 1995, nr 2

Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia tworzą następujące szkoły:

VIII PALO

VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące

IB World School

IB World School No 006265 (Matura Międzynarodowa)

PSP Academos

Prywatna Szkoła Podstawowa "Academos"

WA Primary

World Around Intercultural Primary School

SJO Lingualand

Szkoła Języków Obcych Lingualand

O nas

Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia

Założycielem szkół o uprawnieniach placówek publicznych jest dr hab. Jerzy Waligóra. PACK współpracuje ze szkołami wyższymi Krakowa, uczestniczy w programach edukacyjnych Unii Europejskiej. Szkoły dla młodzieży oraz Szkoła Języków Obcych zajmują czołowe miejsca w rankingach szkół.

Obok bogatej oferty dydaktycznej placówki PACK oferują interesujący program wychowawczy, m.in. rozbudowany wolontariat, w którego ramach uczniowie opiekują się niepełnosprawnymi, pełnią dyżury w świetlicach i Domach Dziecka.

logo UNESCO

Nasza Polityka Jakości

Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia stawia sobie za cel świadczenie usług edukacyjnych o najwyższej jakości.

Nauczyciele i lektorzy zobowiązani są do przekazywania rzetelnej i ciągłe aktualizowanie wiedzy merytorycznej oraz stosowania efektywnych metod nauczania.

Nasze szkoły dbają o wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów (słuchaczy) oraz zapewniają wszystkim członkom społeczności PACK poczucie sensu swoich działań i pełne wykorzystanie potencjału osobowściowego.